BV/annual review
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

За насСтроителен Клъстер Монтана ООД е новосъздадено обединение, съществуващо от м. ноември 2012 г. с основна дейност “Строителство на жилищни и нежилищни сгради“. Обединението обхваща фирми от района на Монтана, предлагащи взаимодопълващи се продукти и услуги ...

Научете повече >>>

БАЗА И МЕХАНИЗАЦИЯЗа общи клъстерни дейности се ползва следното специализирано оборудване:

Научете повече >>>

НовиниThe cache directory at /var/zpanel/hostdata/skmontana/public_html/skmontana_eu/wp-content/cache is not writable. Please change permissions to allow write permission to the web server account. If this is not possible you can disable caching in HungryFEED settings (however this is not recommended).
Научете повече >>>

зъболекар в русе


Сайтът е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0050-C0001 „Изграждане и устойчиво развитие на Строителен клъстер Монтана ООД“ по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” на Оперативна програма ‚Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Р България