[layerslider id="1"]

За насСтроителен Клъстер Монтана ООД е новосъздадено обединение, съществуващо от м. ноември 2012 г. с основна дейност “Строителство на жилищни и нежилищни сгради“. Обединението обхваща фирми от района на Монтана, предлагащи взаимодопълващи се продукти и услуги ...

Научете повече >>>

БАЗА И МЕХАНИЗАЦИЯЗа общи клъстерни дейности се ползва следното специализирано оборудване:

Научете повече >>>

Новини[hungryfeed url="http://1kam1.com/rss.php?cat=0" feed_fields="" item_fields="link,title,description,author" link_target="_blank" max_items="1"] Научете повече >>>

зъболекар в русе


Сайтът е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0050-C0001 „Изграждане и устойчиво развитие на Строителен клъстер Монтана ООД“ по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” на Оперативна програма ‚Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Р България